Hợp Đồng Lao Động Gồm Có Bao Nhiêu Loại? Mới Nhất 2023

Hợp Đồng Lao Động Gồm Có Bao Nhiêu Loại? Mới Nhất 2023

Khi ký kết hợp đồng lao động phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả nhiệm vụ công việc và điều kiện môi trường làm việc của cả nhân viên và nhà tuyển dụng, việc xác định loại hợp đồng nào phù hợp nhất cho mỗi bên là quan trọng

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Có Được Khấu Trừ Không?

Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Có Được Khấu Trừ Không?

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTDB) là loại thuế áp dụng cho một số loại hàng hóa, dịch vụ mang tính chất xa xỉ nhằm điều tiết sản phẩm xuất khẩu, nhập khẩu và tiêu dùng xã hội. Tuy nhiên, liệu Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Có Được Khấu Trừ Không?

Lưu Ý Khi Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Mới 2023

Lưu Ý Khi Quyết Toán Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - Mới 2023

Những lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nào sẽ cần phải thận trọng? Những cản trở trong quá trình quyết toán thuế liệu có làm ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp?