Quản trị dưới góc nhìn tổng quan.

Quản trị dưới góc nhìn tổng quan.

Cái nhìn tổng quan còn đòi hỏi khả năng liên kết và hiểu biết về cách mỗi khía cạnh của quản trị ảnh hưởng đến nhau. Điều này không chỉ giúp tái tạo mô hình chiến lược toàn diện mà còn giúp đối mặt với những thách thức và cơ hội đến từ môi trường ngoại vi.