Chiến lược quản lý rủi ro tài chính

Chiến lược quản lý rủi ro tài chính

Quản lý rủi ro tài chính được hiểu là một quá trình để đối phó với những bất ổn do thị trường tài chính gây ra. Nó liên quan đến việc đánh giá các rủi ro tài chính mà một tổ chức phải đối mặt và phát triển các chiến lược quản lý phù hợp với các ưu tiên và chính sách nội bộ. Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giúp bạn có thêm những phương pháp để giúp việc quản lý rủi ro tài chính đạt hiệu quả tốt nhất.