Logistics là gì?

Logistics là gì?

“Logistics là quá trình lập kế hoạch, thực hiện và kiểm soát dòng di chuyển và lưu kho những nguyên vật liệu thô của hàng hóa trong quy trình, những hàng hóa thành phẩm và những thông tin liên quan từ khâu mua sắm nguyên vật liệu đến khi được tiêu dùng, nhằm thỏa mãn yêu cầu của người tiêu dùng”.Và để hiểu rõ hơn về logistics thì dưới đây là một số những khái niệm cơ bản và quan trọng giúp bạn hiểu rõ hơn.