Ứng dụng của logistics trong môi trường thương mại.

Ứng dụng của logistics trong môi trường thương mại.

Logistics là một hệ thống quan trọng và phức tạp, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực vận tải và giao hàng mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều khía cạnh khác của hoạt động kinh doanh. Bằng cách tối ưu hóa chuỗi cung ứng và quản lý vận chuyển, logistics mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và cả hệ thống kinh tế nói chung.