Nguyên tắc làm khung báo cáo tài chính

Nguyên tắc làm khung báo cáo tài chính

Khung báo cáo tài chính là một cấu trúc tổ chức và trình bày thông tin tài chính của một tổ chức hoặc doanh nghiệp.Khung báo cáo tài chính này giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp và là công cụ quan trọng để đánh giá hiệu suất và khả năng sinh lời của nó. Vậy bạn đã hiểu rõ về những nguyên tắc khi lập khung BCTC chưa? Nếu chưa bài viết này của chúng tôi sẽ giúp bạn.