Nguyên tắc khi lập bảng cân đối kế toán.

Nguyên tắc khi lập bảng cân đối kế toán.

Bảng cân đối kế toán mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực kế toán và quản lý tài chính của một doanh nghiệp. Chính vì vậy khi lập bảng cân đối kế toán cũng cần đến sự tỉ mỉ để đảm bảo độ chính xác.