Tư vấn vận hành

Tư vấn vận hành

Dịch vụ tư vấn vận hành. Thị trường dịch vụ tư vấn và quản lý vận hành bao gồm các phân khúc chính: Hoạt động tổ chức; Bán hàng & Tiếp thị; Chuỗi cung ứng; Tìm nguồn cung ứng & Mua sắm,....